Tagastamispoliitika

Palun sisene oma Kasutajakontosse kus saad ise oma püsitellimust hallata ja tagastamisega seotud muudatused teha. Selleks kliki nupule Halda Püsitellimust.

TAGASTAMISTASU

RENDILEVÕTJA

TASUTA

Rendilevõtja teenustasu katab riiete kohaletoimetamise ja tagastamise kuni 1 kord kuus mõlemas suunas.

Tavaliselt tagastatakse asjad The Rewear Comapany'le sama transpordimeetodi teel, millega need kohale toimetati - DPD süsinikuneutraalse kulleri või pakiautomaadiga. Vaata lisa alt:

RENDILEANDJA

9,90 € / SAADETIS

Rendileandja saab igal ajal osa või kõik riided tagasi kutsuda saates e-maili aadressile the@rewear.company

Rendileandjale tema omandisse kuuluvate riiete tagastamise ettevalmistamine võib võtta kuni viis tööpäeva sõltuvalt mahust ja tingimusel, et need on TRC laos, mitte välja renditud. Vaata lisa alt.

The Rewear Company OÜ

Tagastamispoliitika

RIIETE VAHETAMINE

Kui Rendilevõtja soovib rendiperioodi lõpus osa või kõik riided tagastada, et vahetada need uute vastu siis tuleb Rendilevõtjal siseneda oma Kasutajakontosse ja teha oma püsitellimuses vähemalt 5 tööpäeva enne järgmise rendiperioodi algust vastavad muudatused:

1. Märkida riided, mida soovitakse tagastada;
2. Lisada riided, mida soovitakse asemele tellida;
3. Uuendada tellimus.

Platvorm lähetab 2 tööpäeva jooksul alates teatamise tähtajast Rendilevõtjale tellitud riided.

Rendilevõtja veendub tellitud riiete sobivuses. Juhul kui Rendilevõtja soovib tellitud riietest midagi tagastada, siis tuleb tal Halda püsitellimust all märkida need samuti tagastatavaks ja uuendada Püsitellimust.

Tellitud riiete sobivuses veendumiseks käsitleb ja kasutab Rendilevõtja riideid üksnes nii, nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha füüsilises poes. Kui riideid on kasutatud muuks otstarbeks või sellel on kasutamise märke, jääb Platvormile õigus võtta nende eest ühe kuu renditasu ning lisada see püsitellimusele.

Kõik tagastatavad riided (kasutuses olnud riided ning saadetud riietest sobimatud riided) tuleb pakendada samasse taaskasutatavasse pakendisse, millega uued riided saadeti, või tagastamiseks ette nähtud kotti, kinnitada sellele kaasa pandud pakikaart ning saata Platvormile tagasi hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks.

Kui Rendilevõtja ei tagasta Platvormile riideid hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks või ei informeeri Platvormi kirjalikult e-posti aadressil the@rewear.company hiljemalt rendiperioodi viimaseks päevaks, et riided võivad mõned päevad hilineda, siis võtab Platvorm tagastamata riiete pealt renditasu ka järgmise rendiperioodi eest.

Komplekti kuuluvad riided tuleb tagastata tervikuna. Kui Rendilevõtja, et tagasta Platvormile komplekti kuuluvad riided tervikuna, siis tuleb tal tasuda renditasu terve komplekti pealt edasi, kuni see on tagastatud.

Kui ilmneb, et Rendilevõtja ei ole saanud tellitud riideid, riided ei vasta Platvormil olevale kirjeldusele (vale suurus, bränd vmt) või tootel ilmneb märkimisväärseid vigu, mida ei ole Platvormil tootekirjelduses kajastatud, siis tuleb hilisemate pretensioonide või nõuete vältimiseks sellest informeerida Platvormi aadressil the@rewear.company esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 48 tundi peale riiete kättesaamist.

***

PÜSITELLIMUSE TÜHISTAMINE

Kui Rendilevõtja soovib järgmisest rendiperioodist püsitellimust tühistada, siis tuleb tal siseneda oma Kasutajakontosse, tühistada oma püsitellimus vähemalt 5 tööpäeva enne rendiperioodi lõppu ning tagastada kõik riided Platvormile hiljemalt rendiperioodi viimaseks tööpäevaks.

Kui Rendileandja ei tagasta Platvormile riideid hiljemalt rendiperioodi viimaseks päevaks või ei informeeri Platvormi kirjalikult e-posti aadressil the@rewear.company hiljemalt rendiperioodi viimaseks päevaks, et riided võivad mõned päevad hilineda, siis püsitellimust ei lõpetata.

Kui Rendileandja ei tagasta Platvormile rendiperioodi viimaseks päevaks riideid, ei reageeri Platvormi poolsetele meeldetuletustele ning Platvormil on alust arvata, et Rendileandja tegeleb pettuse või õigusrikkumisega, on Platvormil õigus leping lõpetada ning debiteerida Rendileandja krediitkaardilt summa, katmaks riiete asendamisega kaasnevad kulusid. Kulud määrab Platvorm enda diskretsioonil.

***

PÜSITELLIMUSEST TAGANEMINE

Rendilevõtjal on võimalik püsitellimusest taganeda oma Kasutajakonto alt enne kui esimene tellimus on Platvormi poolt Rendilevõtjale teele lähetatud ning saada tehtud makse tagasi täies ulatuses.

Rendilevõtjal on õigus püsitellimusest täielikult või osaliselt taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates esimese tellimuse kättesaamisest ning saada tagasi püsitellimuse alusel makstud tasu järgmistel tingimustel:

1. Rendilevõtja täidab ära taganemisavalduse.

2. Rendilevõtja tagastab Platvormile taganemiseavalduses märgitud riided.

3. Rendilevõtja kannab riiete tagastamisega seotud kulud.

4. Tagastatud riided on kasutamata, puhtad ja terved ning nende sobivuses veendumiseks on Rendilevõtja neid käsitlenud üksnes nii, nagu lubatakse tavapäraselt seda teha füüsilises poes.

Kui riideid on kasutatud muuks otstarbeks või neil esineb kasutamise märke, jääb Platvormile õigus arvestada nende eest ühe kuu renditasu.

***

TAGASIMAKSE POLIITIKA

Rendilevõtjal on võimalik püsitellimusest taganeda oma Kasutajakonto alt enne kui esimene tellimus on The Rewear Company poolt Rendilevõtjale lähetatud ning saada makse täies ulatuses tagasi.

The Rewear Company tagastab Rendilevõtjale tagastatud riiete pealt võetud tasu 14 päeva jooksul alates riiete kättesaamisest.

Lisateavet leiate lehekülgedelt Kohaletoimetamine ja Kasutustingimused for more details.

×