Jätkusuutlikkus

PROBLEEM

Vaenlane riidekapis

1,6 triljoni euro suurune ülemaailmne tekstiilitööstus on tohutult raiskav ja saastav, moodustades 10% kõigist ülemaailmsetest heitgaasidest.

Umbes 75% riietest lõpetab prügilas või põletamisel ja ei jõua enam kunagi tagasi ringlusesse. Üle 500 miljardi euro läheb kaduma igal aastal rõivaste alakasutamise ja kesise ümbertöötlemise tõttu.

Heitekogus

Tekstiilitööstus toodab rohkem heitgaase kui kogu lennu- ja meretransport kokku.

Vesi

70% jõgedest ja järvedest on saatunud rõivatootmisest tekkiva reovee tõttu.

Jäätmed

Iga sekund visatakse prügimäele või põletatakse ära 1 veoauto täis tekstiilitooteid.

Edendades

Ringmajandust

Meie ärimudel tugineb 5le keskkonnasäästlikule põhimõttele (vähenda, taaskasuta, paranda, uuenda ja ümbertöötle), millest juhindume, et pikendada riiete eluiga ja vähendada keskkonnamõju.

Riideeset jagades väheneb märkimisväärselt selle asja ökoloogiline jalajälg ja vajadus uute asjade tootmise järele!

Vähendame riiete ökoloogilist jalajälge ligi 80% võrra

Kui riideeset jagavad 5 last, siis see hoiab ära nelja uue asja tootmisvajaduse ja sellest tekkivad heitgaasid, vee- ja energiakulu. Kogu rendileandmise protsessi hallates ja kasutuskõlbmatud riided ümbertootlusse saates hoiame ära nende riiete minemise prügimäele või põletamisele.

tekib 80% vähem

heitgaase

kulub 80% vähem

vett ja energiat

puudub jäätmekulu

kui rendid ostmise asemel

VÄHENDAME

Süsinikjalajälge

Meie saadetised saabuvad KIUD ja PAKOO korduvkasutatavates pakendites, mida saab transpordiks kuni 60 korda kasutada! Lisaks kasutame DPD süsinikuneutraalset veoteenust! 
Toetame

Jätkusuutlikku arengut

Aitame uhkustundega edendada UNi säästva arengu eesmärke nr. 8, 12, 13 ja 17 .

EHITAME

Vastutustundliku ettevõtet

Hoolime väga sellest, millist mõju avaldavad meie tegevused keskkonnale, inimestele ja loomadele. Just seetõttu anname endast alati parima, et säästa ressursse, teha eetilist äri, minimeerida jalajälge ning hoida töökeskkond turvalisena. Muude juba nimetatud tegevuste kõrval minimeerime prügi tekkimist kõikides osakondades, teeme koostööd süsninikuneutraalse transpordifirmaga ning puhastame tooteid keemilise puhastuse asemel puhta vee ja Mulierese naturaalsete puhastusainetega.

×
­