Kasutustingimused

KASUTUSLEPINGU TINGIMUSED

The Rewear Company OÜ


1. PLATVORMIST

1.1. The Rewear Company on virtuaalne turuplatvorm (edaspidi Platvorm) mis on kättesaadaval veebiaadressil www.rewear.ee või www.rewear.company ning mis võimaldab registreeritud kasutajatel (edaspidi Kasutaja) väikelaste uusi ja kasutatud riideid rendile anda (Kasutaja, kes annab väikelaste uusi ja kasutatud riideid rendile, edaspidi Rendileandja), rendile võtta (Kasutaja, kes võtab väikelaste uusi ja kasutatud riideid rendile, edaspidi Rendilevõtja) ja osta (Kasutaja, kes ostab väikelaste uusi ja kasutatud riideid, edaspidi Ostja).
1.2. Platvormi haldaja on The Rewear Company OÜ, registrikood äriregistris 16212388, käibemaksukohustuslase number EE102363519, aadress J. Kunderi tn 26, Tallinn ,10121, Eesti Vabariik (edaspidi Haldaja); tugi the@rewear.company.
1.3. Platvorm tegutseb hallatava turuplatvormi (Managed Marketplace) põhimõttel, kus kogu rendileandmise ja -võtmise protsess on Platvormi poolt hallatav: riiete sorteerimine, hoiustamine, pesemine, parandamine, hinnastamine, pildistamine, dokumenteerimine, Platvormile laadimine ning tarne korraldamine. Samuti korraldab Platvorm maksete kogumise Rendilevõtjalt ning renditulu maksmise Rendileandjale.
1.4. Platvorm võimaldab:
1.4.1. Riiete kuupõhist rendileandmist Platvormi vahendusel;
1.4.2. Riiete kuupõhist rendilevõtmist Platvormi vahendusel (edaspidi koos Teenus).
1.4.2. Riideid osta.
1.5. Platvormi kasutamiseks on vajalik internetiühendus ja interneti kasutamist võimaldava seadme (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon) olemasolu.
1.6. Teenuse kasutamiseks tuleb registreerida end Platvormi Kasutajaks, mis tähendab nõustumist käesolevate Platvormi Kasutuslepingu tingimustega (edaspidi Tingimused). Tingimused koos kõigi seal viidatud tingimustega moodustavad Halda ja Kasutaja vahelise lepingu (edaspidi Leping). Lepingu sõlmimisel kinnitab Kasutaja, et on täisealine ja teovõimeline füüsiline isik, kellel on õigus Haldajaga lepingulisse suhtesse astuda ning kõik tema poolt Platvormile edastatavad andmed on õiged. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu Tingimustega, ei ole Kasutajal võimalik Platvormi Teenust kasutada. Leping sõlmitakse vastavalt kas eesti või inglise keeles ja Tingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks Platvormi leheküljel Tingimused.
1.7. Teenust on võimalik kasutada ainult Eesti Vabariigi territooriumil.
1.8. Platvormil on võimalik tehinguid sooritada eurodes. Platvorm maksab teenustasu ja renditulu vahendustasu ja müügitulu laekumiste pealt 22% käibemaksu (Käibemaksuseadus § 2 lg 1).


RENDILEANDJALE

2. RIIETE RENDILEANDMISE PROTSESS

2.1. Rendileandja täidab saatelehe ning nõustub Platvormi kasutuslepingu tingimustega.
2.2. Platvorm saadab peale saatekirja kättesaamist 5 tööpäeva jooksul Rendileandja e-mailile riiete pakendamise juhendi ja korraldab tasuta transpordi riiete kohaletoimetamiseks. Riiete kohaletoimetamiseks ettevalmistamise juhendi leiab ka Platvormi leheküljelt Kohaletoimetamine.
2.3. Riiete saatmisega kinnitab Rendileandja, et need vastavad Tingimuste punktile 3.
2.4. Peale riiete kättesaamist saadab Platvorm 5 tööpäeva jooksul Rendileandjale vastava kinnituse e-mailile.
2.5. Peale seda Platvorm sorteerib, hinnastab (vt punkt 4), pildistab rendikõlbulikud riided, laeb need Platvormile ning saadab seejärel Rendileandjale tema riiete nimekirja (koos asjade seisukorra ja hinnainfoga) ja kollektsiooni avaldamise teate.
2.5.1. Rendileandja kollektsiooni avaldamine võib võtta vähemalt 60 päeva. Suure kaubamahu laekumise tõttu listime esimeses jaos Platvormile väga heas ja heas kvaliteedis riided, mis ei vaja pesemist ega hooldustöid. Seega palume kõikide Rendileandjatel protsessi kiirendamiseks meile saata juba pestud tooted. Kõikide ülejäänud toodetega, mis vajavad seisukorra selgitamiseks kulukamaid lisatöid, toimetame edasi hiljem.
2.6. Kui Rendileandja soovib rendikõlbmatud riided tagasi saada, siis saab ta need tagasi kutsuda 10 tööpäeva jooksul alates punktis 2.5 viidatud teate saamist. Tagastamine on tasuline (vt punkt 5.3). Vastasel juhul lähevad kõik rendikõlbmatud riided (s.o kõik riided, mille seisukord on “mitterahuldav” üle Platvormi omandusse. Sealjuures võib Platvorm teostada oma kuludega parandustöid, kuid nende riiete väljarentimise korral Rendileandjale renditulu ei arvestata. Riided, mida enam ringlusse suunata ei anna ning mis on oma eluea lõppu jõudnud suunatakse jätkusuutlikult ümbertöötlusse.
2.7. Kui Rendileandja ei soovi riideid Platvormi pakutud tingimustel välja rentida, saab ta osa või kõik riided 5 tööpäeva jooksul pärast nimekirja kätte saamist tagasi kutsuda. Tagastamine on tasuline (vt punkti 5.3).

3. MILLISEID RIIDEID VASTU VÕTAME?

3.1. Platvorm võtab vastu 0 kuni 12-aastaste väikelaste riideid (suurus 44-152 cm). Riideid võtame vastu sõltumata nende seisukorrast, sh:
3.1.1. Uued ja kasutamata riided;
3.1.2. Kasutatud riided;
3.1.3. Riideid, millel puuduvad suuruse, tekstiilitöötluse info ja kaubamärgi sildid;
3.1.4. Riideid, mis on ise tehtud või parandatud;
3.1.5. Riideid, mis vajavad parandustöid või plekkide eemaldamist;
3.1.6. Kasutuskõlbmatuid riideid, et need vastutustundlikult suunata ümbertöötlemisele;
3.1.7. Aksessuaarid (mütsid, peapaelad, sallid, kindad, sukad, kapukad).
3.2. Platvorm ei võta vastu:
3.2.1. Aluspesu;
3.2.2. Sokke;
3.2.3. Jalanõusid.

4. RIIETE SEISUKORRA HINDAMINE JA RENDIHINNA MÄÄRAMINE

4.1. Platvorm hindab riiete seisukorda peale Rendileandjalt riiete kätte saamist ja iga kord peale nende tagasi saamist Rendilevõtjalt (vt punkt 4, skeem 1). Platvorm annab riiete seisukorrale hinnangu, et veenduda kas ja millise kirjeldusega sobib riideese edasi rendile andmiseks.
4.2. Riiete seisukorrale tegeliku hinnangu andmiseks võib Platvorm vajadusel pesta riided vastavalt Platvormi hoolduseeskirjadele ning teostada oma kuludega lihtsamaid parandustöid.
4.3. Rendileandja nõustub, et riiete rendihinna määrab Platvorm enda diskretsioonil vastavalt järgmistele põhimõtetele:
4.3.1. Keskmise kuupõhise rendihinna arvutamisel lähtub Platvorm turupraktikast ´keskmiselt 15% jaehinnast´, kuid lõplik hind sõltub toote kaubamärgist, materjalist, seisukorrast, hooajalisusest, konkurentsist ning tugineb Platvormi lastekaupade jaeturu ekspertide hinnangule, jäädes vahemikku 5-20% jaehinnast (vt punkt 4, skeem 1). Sealjuures arvestab Rendileandja, et peale igat kasutuskorda hindab Platvorm riiete seisukorda uuesti ning rendihind võib muutuda. Ülevaadet riiete seisukorra ning rendihinna muutustest näeb Rendilevõtja kvartaalsest aruandest.
4.3.2. Toote jaehind on hinnanguline ning määratakse tuginedes informatsioonile, mis on avalikest allikatest Platvormile kättesaadav. Rendileandjal on soovi korral võimalik koos saatelehega edastada kuludokumendid. Sellisel juhul võtab Platvorm rendihinna arvutamisel aluseks esitatud kuludokumendi.
4.4. Rendileandja nõustub, et Platvorm võib riideid omavahel komplekteerida ning pakkuda rendile komplektide näol.
4.5. Platvorm jätab endale õiguse riiete seisukorra ning hinna määramise põhimõtteid omal initsiatiivil muuta. Muudatuste tegemise korral teavitab Platvorm Rendileandjat.
4.6. Platvorm jätab endale õiguse pakkuda valitud riideid rendiks hooajalise ehk kuuekuulise rendiplaani alusel. See tähendab, et Rendilevõtjale antakse riietuse kasutusõigus kuueks kuuks, kuid ​Rendileandja maksab vaid kolme kuu eest.
4.7. Platvormil on Rendileandjat informeerimata õigus läbi viia sooduskampaaniaid (nt tootegrupi põhised allahindlused, sooduskoodid jms). Sooduskampaaniate kulu kannab Platvorm ja Rendileandja teenib kokkulepitud renditasu Riiete rendihinnast igal juhul.
4.8. Kui Rendileandja riideid ei õnnestu välja rentida 6 kuu jooksul alates nende Platvormile laadimisest, võib Platvorm rendihindu alandada kuni 50%.

Skeem 1. Riiete seisukorra ning hinna määramise põhimõtted (seisukord / seletus / ühe kuu rendihind (% jaehinnast)):

UUS / Uus ja kasutamata riideese, millel on tooteetikett küljes / 20%
NAGU UUS / Uus ja kasutamata riideese, millelt on tooteetiketid eemaldatud või uueväärne riideese, millel puuduvad kasutamisjäljed. / 15-20%
VÄGA HEA / Väga heas seisukorras riideese, võib esineda minimaalseid kasutamisest või pesemisest tingitud jälgi. Plekid puuduvad. / 15-20%
HEA / Heas seisukorras riideese, millel võib esineda kasutamisest ja pesemisest tingitud kulumise jälgi. Plekid kas puuduvad, on vaevu märgatavad ja/või asuvad riideesemel märkamatus kohas. / 10-15%
RAHULDAV / Rahuldavas seisus kasutamiskõlbulik riideese, millel esineb kasutamisest, pesemisest ja parandamisest tingitud jälgi. Võib esineda väiksemaid plekke, trukkide ja luku värvi mõningast kulumist jne. / 5-10%
MITTERAHULDAV / Mitterahuldav riideese ei kõlba hindamise hetkel välja rentimiseks. Esineb märkimisväärseid kasutamise jälgi, plekke, mis välja ei tule, auke või muid defekte (katkine lukk, katkised või puuduvad trukid) ning selle rendikõlbulikuks muutmiseks on vaja teostada keerukamaid puhastus- või parandustöid. / 0%

5. TEENUSTASUD

5.1. Riiete saatmine on Rendileandjale tasuta kuni renditulu teenima hakkamiseni. Renditulu tekkimisel lahutab Platvorm Rendileandja renditulust ühekordselt maha 9.90 €-t teenindustasu. Platvorm teeb kõik kauba listimiseks vajalikud tegevused Rendileandja eest (transpordi, sorteerimise, hinnastamise, pildistamise, listimise ja kauba hoiustamine). Kui Rendileandja midagi ei teeni, siis teenindustasu Platvorm ei kohalda. Niisamuti ei kohalda Platvorm teenindustasu Rendileandjatele, kes liitus enne 17/11/2023.
5.2. Renditulu läheb võrdselt jagamisele ehk Platvorm võtab renditulu pealt 50% komisjonitasu (renditulu vahendustasu). Komisjonitasu sisaldab administratiivset tööd, riiete hoiustamist, pesemist, triikimist, väiksemaid parandustöid, pildistamist, hinnastamist, Platvormile üleslaadimist, tarne korraldamist ning kasuliku eluea lõppu jõudnud riiete suunamist vastutustundlikult ümbertöötlusse uuteks materjalideks või toodeteks oma partnerite võrgustiku vahendusel.
5.3. Juhul kui Rendileandja soovib, et talle asjad tagastatakse, siis tuleb tal tasuda 9,90 eurot tagastustasu saadetise kohta selle ettevalmistamise ja kohaletoimetamise eest. Tagastustasu arvestatakse maha renditulust, selle puudumisel kuulub tagastustasu eraldi tasumisele.

6. VÄLJAMAKSED

6.1. Renditulu väljamaksmine Rendileandjale toimub kord kvartalis, kvartalile järgnenud kuu 20. kuupäevaks. Maksmisele kuulub eelmise kvartali renditulu, kust on maha arvatud Platvormi komisjonitasu (vt punkti 5.2) ning seda tehakse ühel järgmisel Rendileandja poolt saatekirjas ära märgitud viisil:
6.1.1. Väljamakse Rendileandja kontole (alates 10st eurost);
6.1.2. The Rewear Company elektrooniline kinkekaart;
6.1.3. Annetus mõnele tulumaksusoodustusega nimekirjas olevale ühingule;
6.1.4. Tulu suunamine Platvormi arendamisesse ja teadlikkuse tõstmisesse.

7. RIIETE TAGASTAMINE

7.1. Rendikõlbulikud riided kuuluvad tagastamisele mitte enne kui 4 kuu möödumisest alates nende kättesaamisest. Peale 4 kuu möödumist saab Rendileandja igal ajal osa või kõik riided tagasi kutsuda saates e-maili aadressile the@rewear.company. Tagastamine on tasuline (vt punkt 5.3). Vt lisaks Platvormi veebilehte Tagastamine.
7.1.1. Kõikide riiete tagasikutsumine on aluseks lepingu lõpetamisele (vt punkt 8).
7.2. Rendileandjale tema omandisse kuuluvate riiete tagastamise ettevalmistamine võib võtta kuni 5 tööpäeva sõltuvalt riiete arvust ja tingimusel, et need on Platvormi laos, mitte välja renditud.
7.2.1. Kui osa riietest on välja renditud toimub riiete tagastamine siis, kui riided jõuavad Platvormi lattu tagasi. Rendileandja Platvormiga koostöö lõpetamine ja riiete tagasinõudmine ei ole alus Rendilevõtjaga Lepingu ega Püsitellimuse lõpetamiseks.
7.3. Platvorm informeerib riiete lähetamisest Rendileandjat.
7.4. Rendileandjal puudub õigus esitada Platvormile nõudeid ja pretensioone tagastatud riiete seisukorrale, kui need vastavad Platvormi poolt riietele antud seisukorra hinnangule, arvestades täiendavalt riiete väljarentimisel kasutamise käigus tekkinud loomulikku kulumist.
7.5. Riiete kasutuskõlbmatuks muutumise või kaotsimineku korral Rendilevõtja või Platvormi süül kompenseerib Platvorm vajadusel Rendileandjale 50% riide hinnangulisest jaehinnast (vt punkt 4.3.2), millest lahutatakse maha Rendileandjale selleks hetkeks juba välja makstud renditasu. Rahuldavas seisukorras välja renditud riiete või hinnangulise jaehinnaga kuni 10 eurot maksvate riiete pealt Platvorm Rendileandjale kompensatsiooni ei tasu. Platvorm kuvab riideeseme hinnangulist jaehinda tootekirjelduses ning seda on arvesse võetud ka rendihinna arvutamisel.

8. LEPINGU LÕPETAMINE

8.1. Rendileandjal on igal ajal õigus Leping lõpetada saates sellekohase teate Platvormi e-maili aadressile the@rewear.company ning märkides ära, mida soovib peale hakata temale kuuluvate riietega.
8.1.1. Kui Rendileandja soovib, et riided talle tagastatakse, siis tuleb tasuda tagastustasu (vt punkt 5.3 ja 7.2).
8.1.2. Kui Rendileandja ei soovi, et talle tema riided tagastatakse, siis läheb nende omandiõigus üle Platvormile.
8.1.3. Leping loetakse lõppenuks kui Platvorm on tasunud Rendileandjale teenitud renditulu.
8.2. Platvormil on õigus Rendileandjaga Leping ilma etteteatamistähtajata lõpetada juhul, kui Rendileandja:
8.2.1. saadetis ei jõua Platvormile kohale;
8.2.2. esitab Platvormiga koostöö alustamisel väärat, eksitavat või ebatäpset informatsiooni;
8.2.3. ei tee Platvormiga koostööd (vt punkte 9.1 ja 9.2);
8.2.4. annab alust arvata, et ta tegeleb pettuse või muu õigusrikkumisega;
8.2.5. levitab teadlikult ja tahtlikult Haldaja või Platvormi kohta väärat informatsiooni või solvab ükskõik missugusel viisil Platvormi teisi Kasutajaid või käitub Platvormi kasutades ebaväärikalt;
8.2.6. riideid ei õnnestu rendile anda 12 kuu jooksul.
8.3. Kui Rendileandja ei teata oma soovist riided tagastada 10 tööpäeva jooksul peale Platvormilt e-maili teel Lepingu lõpetamise teate saamist, siis läheb nende omandiõigus üle Platvormile.
8.4. Juhul kui Rendileandjaga ei ole võimalik kontakti saada, st et Rendileandja ei reageeri Platvormi e-mailidele ja kõnedele ühe aasta (12 kuu) jooksul, läheb Rendileandja riiete omandiõigus üle Platvormile, lõpeb renditulu maksmine Rendileandjale ning Leping loetakse lõppenuks.

9. RENDILEANDJA ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1. Rendileandja kohustub Platvormi kasutamisel esitama täielikult tõesed andmed rendile antavate riiete detailide osas, mis võivad mõjutada Rendilevõtja otsust riideid rendile võtta ja riiete rendihinna kujunemist.
9.2. Rendileandja kohustub Platvormi ja Teenuste kasutamiseks sisestama saatekirja oma kehtiva e-maili aadressi. Kõik käesoleva Lepinguga seotud tahteavaldused loetakse kättetoimetatuks saatmisega märgitud e-maili aadressile. Juhul, kui Rendileandja e-maili aadress muutub, kohustub Rendileandja sellest Platvormi viivitamata teavitama.
9.3. Rendileandja kinnitab, et on oma poolt rendile antud riiete omanik või tal on riiete omaniku nõusolek riideid Lepingus kirjeldatud tingimustel rendile anda ning ta ei riku riiete rendile andmisega kolmandate isikute mis tahes õigusi (sh omandi- ja intellektuaalse omandi õigusi).
9.4. Rendileandja kinnitab, et ta on teadlik, et renditulu laekumistelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus (nt tulumaks) lasub Rendileandjal ning Rendileandja kohustub maksud deklareerima ja tasuma.
9.5. Kui Rendileandja rikub maksude deklareerimise ja maksmise kohustust ning Rendileandja sellise tegevuse tulemusena muutub Platvorm vastutavaks mistahes maksude tasumise eest, siis on Rendileandja kohustatud tasuma Platvormile sellise maksukohustusega võrdse summa kohe pärast vastava teate, milles on märgitud sellise maksukohustuse suurus, saamist Platvormilt või vastava maksukohustusega võrdne summa peetakse kinni mistahes Lepingu alusel Rendileandjale tehtavast maksest.

10. PLATVORMI ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED RENDILEANDJA SUHTES

10.1. Platvorm hoolitseb Rendileandja riiete eest heaperemehelikult. Platvorm ei vastuta riiete tavapärase kasutamise ja hooldusega seotud kulumise, halvenemise või muutuste eest, kuid lubab anda endast parima, et säilitada Rendileandja riiete väärtus.
10.2. Platvorm saadab Rendileandjale kord kvartalis meili teel ülevaate tema poolt rendile antud riiete rentimise ja seisukorra muutumise kohta.
10.3. Platvormil on õigus korraldada teatud riietele omal äranägemisel esiletõstmist, kampaaniad, jms.
10.4. Platvorm ei taga riiete välja rentimist, renditasu ega renditasu suurust. Platvorm ei vastuta saamata jäänud tulu vmt kahju eest, mis võib Rendileandjale tekkida Platvormi poolt otsustatud reklaami, kampaaniate jmt võtete tõttu, sh kui Platvorm otsustab Rendileandja riideid sinna mitte kaasata.

RENDILEVÕTJALE

11. RIIETE RENDILE VÕTMISE PROTSESS

11.1. Rendilevõtja valib Platvormi rendikataloogist soovitud riided välja ja lisab need ostukorvi.
11.2. Rendilevõtja registreerib end Platvormi kasutajaks luues endale kasutajakonto.
11.3. Rendilevõtja vormistab ostukorvis ära oma püsitellimuse ning nõustub Platvormi Kasutuslepingu tingimustega.
11.4. Rendilevõtja tasub Teenuse eest krediitkaartiga. SSL sertifikaadiga turvalist makseteenust võimaldab Platvorm koostöös Shopify platvormi ja Paypal Express makseväravaga.
11.5. Teenus on kuupõhine ning tähtajatu, mis tähendab, et iga kuu samal kuupäeval võtab Platvorm automaatselt korduva makse ning seda kuni püsitellimuse lõpetamiseni.
11.6. Tasu laekub Haldaja kontole ja püsitellimus loetakse sõlmituks.
11.7. Platvorm valmistab riided ette, puhastab vastavalt hoolduseeskirjale ning lähetab Rendilevõtjale temaga kokkulepitud viisil 2 tööpäeva jooksul alates püsitellimuse sõlmimisest. Platvorm pakendab Rendilevõtja tellitud riided kindlalt suletud kotti või karpi, mille soovitame Rendilevõtja alles hoida, et selles riided ka tagastada. Täpsem juhend on Platvormi leheküljel Kohaletoimetamine.
11.8. Rendilevõtja saab õiguse oma püsitellimuse haldamiseks kliendiportaalis, kuhu sisenemine toimub kasutajakonto alt. See annab Rendilevõtjale võimaluse näha oma püsitellimuse detaile (tooteid, hindu, järgmise makse kuupäeva), lõpetatada oma püsitellimust, lisada uusi ja eemaldada vanu tooteid, lisada kommentaare, sooduskupongi jms. Täpsema juhendi leiab Platvormi leheküljelt Halda püsitellimust.

12. TEENUSTASUD JA MAKSED

12.1. Igakuine tellimustasu koosneb renditasust ning transpordi- ja teenindustasust.
12.1.1. Renditasu on tasu tellitud riiete kasutamise eest ühel kuul ning selle suurus kujuneb Rendilevõtja poolt valitud toodete rendihindade summeerimisel.
12.1.2. Transpordi- ja teenindustasu on 4,90 eurot kuus ja see sisaldab riiete kohaletoimetamist ja tagastamist, riidekindlustust (vt ka punkt 13.6) ning tagastatud riiete puhtaks pesemist ja hooldustöid.
12.1.2.1. Tasu võimaldab riideid kohale toimetada ja tagastada kuni 1 kord kuus mõlemas suunas.
12.2. Rendilevõtja võib riided tagastada mitmes osas, ent sellisel juhul tasub Rendilevõtja transpordi- ja teenindustasu väliste tagastuste eest ise.
12.3. Transpordi- ja teenindustasu tuleb maksta kuupõhiselt kuni püsitellimuse lõppemiseni ja ka olukorras kus tellimuses olevad riided tagastatakse Platvormile mitmes osas.
12.4. Tellimustasu tasutakse ühe kuu eest ette (edaspidi Periood). Tellimustasu tasutakse iga kuu samal kuupäeval (nt kui esimene makse toimus 16. kuupäeval, toimuvad kõik järgmised maksed järgmiste kuude 16. kuupäeval; kui mõnes kuus ei ole vastavat kuupäeva, toimub makse vastava kuu viimasel kuupäeval).
12.5. Renditasu, soodushinda, transpordi- ja teenindustasu, nii tellimuse tegemise kui ka järgmise makse kuupäeva näeb Kasutaja Platvormil oma Kasutajakonto all Halda püsitellimust nupule klikates (vt ka punti 2.23). Tellimuskinnitus saadetakse ka Rendilevõtjale e-mailile.
12.6. Renditasu ja Transpordi- ja teenindustasu võtmine järgmise kuu eest lõppeb kui Rendilevõtja peatab või tühistab püsitellimuse oma Kasutajakonto Halda Püsitellimust kliendiportaali alt vähemalt 5 tööpäeva enne Perioodi lõppu ning toimetab riided Perioodi lõpuks Platvormile tagasi (vt punkt 14).

13. RIIETE KASUTAMINE

13.1. Platvorm puhastab kõik riided enne igat välja saatmist Rendilevõtjale vastavalt Platvormi hoolduseeskirjadele.
13.2. Rendilevõtja kasutab riideid omal vastutusel, vajadusel puhastab need uuesti kui see on tingitud näiteks riideid kandva lapse tervislikest erivajadustest vms, ega esita Platvormile pretensioone seoses riiete kasutamisega tekkida võivate tervisega seotud probleemidega.
13.3. Rendilevõtja hoolitseb kõikide tema käes olevate riiete eest heaperemehelikult ning annab endast parima, et säilitada nende väärtust.
13.4. Rendilevõtja tagastab riided Platvormile seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele.
13.5. Rendilevõtja ei vastuta riiete tavapärase kasutamisega seotud loomuliku kulumise eest. Loomulikuks kulumiseks loetakse kvaliteedi langust, mis tekib riiete sihtotstarbelise kasutamise või hoiustamise käigus ilma riiete tahtliku või õnnetusest tulenenud rikkumiseta. Loomuliku kulumise alla liigituvad nt kasutamise ja pesemise käigus tekkinud topid, lahti läinud õmblused, ära tulnud (mitte kaotsi läinud) nööbid, kandmisest või pesemisest tekkinud kerged kulumise jäljed kangal jms.
13.6. Õnnetusjuhtumi käigus tekkinud kahjustuste vastu, nagu tekkinud plekid, kadunud nööbid, katki läinud lukk, kärisenud õmblused või tekkinud augud, mis on mõistlikult parandatavad, kaitseb transpordi- ja teenindustasus sisalduv riidekindlustus.
13.7. Rendilevõtja vastutab tema valduses olevate riiete hävimise, kaotsimineku, varguse ja muu kahjustamise (v.a loomuliku kulumise) eest ajal, mil riided on tema valduses ning nõustub vajadusel kompenseerima Platvormile nende parandamise või asendamisega kaasnevad kulud. Kulud määrab Platvorm oma äranägemise järgi, kuid need ei ole kõrgemad kui välja rentimise hetkel Riide seisukorrale vastav turuhind.
13.8. Rendilevõtjal on lubatud teostada kergemaid hooldus- ja parandustöid. Näiteks tekkinud pisikese augu või lahti läinud õmbluse kinni õmblemine, et vältida augu edasist suurenemist või pleki tekkimisel töödelda võimalikult ruttu plekki sobiva plekieemaldusvahendiga ja pesta riideese, et vähendada pleki sügavamale kangasse imendumist. Rendilevõtja teeb hooldus- ja parandustöid omal vastutusel ja kulul.
13.9. Rendilevõtjal on keelatud teostada keerulisemaid hooldus- või parandustöid, mis võivad mis tahes kujul muuta riiete väljanägemist või disaini. Samuti on Rendileandjal keelatud riietelt siltide eemaldamine. Keerulisemad hooldus- ja parandustööd sisaldavad näiteks põlvedele kulunud aukude lappimist, ära kulunud krae, käiste või jaluste parandamist, kantide ja lukkude välja vahetamist.
13.10. Riiete kulumine või kahjustumine ajal, kui nad on Rendilevõtja valduses ei anna alust renditasu vähendamiseks, kahju hüvitamiseks vmt õiguskaitsevahendite kasutamiseks. Kui Rendilevõtja ei soovi enam riideid mis tahes põhjusel kasutada, on tal võimalik Rendileping lõpetada.

14. RIIETE VAHETAMINE

14.1. Kui Rendilevõtja soovib rendiperioodi (edaspidi Periood) lõpus osa või kõik riided tagastada, et vahetada need uute vastu siis tuleb Rendilevõtjal siseneda oma Kasutajakontole ja teha oma püsitellimuses vähemalt 5 tööpäeva enne järgmise Perioodi algust vastavad muudatused:
14.1.1. Märkida riided, mida soovitakse tagastada;
14.1.2. Lisada riided, mida soovitakse asemele tellida;
14.1.3. Uuendada tellimus.
14.2. Platvorm lähetab 2 tööpäeva jooksul alates teatamise tähtajast Rendilevõtjale tellitud riided.
14.3. Rendilevõtja veendub tellitud riiete sobivuses. Juhul kui Rendilevõtja soovib tellitud riietest midagi tagastada, siis tuleb tal Halda Püsitellimust all märkida need samuti tagastatavaks ja uuendada Püsitellimust.
14.3.1. Tellitud riiete sobivuses veendumiseks käsitleb ja kasutab Rendilevõtja riideid üksnes nii, nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha füüsilises poes. Kui riideid on kasutatud muuks otstarbeks või sellel on kasutamise märke, jääb Platvormile õigus võtta nende eest ühe kuu renditasu ning lisada see püsitellimusele.
14.4. Kõik tagastatavad riided (kasutuses olnud riided ning saadetud riietest sobimatud riided) tuleb pakendada samasse taaskasutatavasse pakendisse, millega uued riided saadeti, või tagastamiseks ette nähtud kotti, kinnitada sellele kaasa pandud pakikaart ning saata Platvormile tagasi hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks.
14.4.1. Pakiautomaadi transpordiviisi puhul tuleb pakk toimetada pakiautomaati hiljemalt Perioodi lõpule eelneval päeval.
14.4.2. Kulleriteenuse korral lepib Platvorm riiete pealevõtmise Rendilevõtjaga kokkulepitud ajaks või rendiperioodi viimaseks päevaks.
14.5. Kui Rendilevõtja ei tagasta Platvormile riideid hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks või ei informeeri Platvormi kirjalikult e-posti aadressil the@rewear.company hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks, et riided võivad mõned päevad hilineda, siis võtab Platvorm tagastamata riiete pealt renditasu ka järgmise Perioodi eest.
14.6. Komplekti kuuluvad riided tuleb tagastata tervikuna. Kui Rendilevõtja, et tagasta Platvormile komplekti kuuluvad riided tervikuna, siis tuleb tal tasuda renditasu terve komplekti pealt edasi, kuni see on tagastatud.
14.7. Kui ilmneb, et Rendilevõtja ei ole saanud tellitud riideid, riided ei vasta Platvormil olevale kirjeldusele (nt. vale suurus) või tootel ilmneb märkimisväärseid vigu, mida ei ole Platvormil tootekirjelduses kajastatud, siis tuleb hilisemate pretensioonide või nõuete vältimiseks sellest informeerida Platvormi aadressil the@rewear.company esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 48 tundi peale riiete kättesaamist.

15. PÜSITELLIMUSE TÜHISTAMINE

15.1. Kui Rendilevõtja soovib järgmisest Perioodist püsitellimust tühistada, siis tuleb tal siseneda oma Kasutajakontole, tühistada oma Püsitellimus vähemalt 5 tööpäeva enne Perioodi lõppu ning tagastada kõik riided Platvormile hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks.
15.1.1. Pakiautomaadi transpordiviisi puhul tuleb pakk toimetada pakiautomaati hiljemalt Perioodi lõpule eelneval päeval.
15.1.2. Kulleriteenuse korral lepib Platvorm riiete pealevõtmise Rendileandjaga kokkulepitud ajaks või rendiperioodi viimaseks päevaks.
15.2. Kui Rendileandja ei tagasta Platvormile riideid hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks või ei informeeri Platvormi kirjalikult e-posti aadressil the@rewear.company hiljemalt Perioodi viimaseks päevaks, et riided võivad mõned päevad hilineda, siis Püsitellimust ei lõpetata.
15.3. Kui Rendileandja ei tagasta Platvormile Perioodi viimaseks päevaks riideid, ei reageeri Platvormi poolsetele meeldetuletustele ning Platvormil on alust arvata, et Rendileandja tegeleb pettuse või õigusrikkumisega, on Platvormil õigus leping lõpetada ning debiteerida Rendileandja krediitkaardilt summa, katmaks riiete asendamisega kaasnevad kulusid. Kulud määrab Platvorm enda diskretsioonil.

16. PÜSITELLIMUSEST TAGANEMINE

16.1. Rendilevõtjal on võimalik taganeda püsitellimusest oma kasutajakonto alt enne kui esimene tellimus on Platvormi poolt Rendilevõtjale lähetatud ning saada tehtud makse tagasi täies ulatuses.
16.2. Rendilevõtjal on õigus ilma põhjust avaldamata taganeda Püsitellimusest täielikult või osaliselt 14 kalendripäeva jooksul alates esimese tellimuse kättesaamisest ning saada tagasi püsitellimuse alusel makstud tasu järgmistel tingimustel:
16.2.1. Rendilevõtja täidab Taganemisavalduse.
16.2.2. Rendilevõtja tagastab Platvormile taganemiseavalduses märgitud riided.
16.2.3. Rendilevõtja kannab riiete tagastamisega seotud kulud.
16.2.4. Tagastatud riided on kasutamata, puhtad ja terved ning nende sobivuses veendumiseks on Rendilevõtja neid käsitlenud üksnes nii, nagu lubatakse tavapäraselt seda teha füüsilises poes.
16.3. Platvorm tagastab Rendilevõtjale tagastatud riiete pealt võetud tasu 14 päeva jooksul alatest riiete kättesamisest.
16.4. Kui riideid on kasutatud muuks otstarbeks või neil esineb kasutamise märke, jääb Platvormile õigus arvestada nende eest ühe kuu renditasu.

17. RENDILEVÕTJA ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

17.1. Rendilevõtja lubab tasuda renditeenuse eest õigeaegselt ja mitte Platvormile võlgu jääda.
17.2. Rendilevõtja ei anna riideid kolmandate isikute kasutusesse ning kui ta seda teeb, jääb Rendilevõtja selliste kolmandate isikute tegevuse eest täielikult vastutavaks.
17.3. Rendilevõtja vastutab täielikult oma Kasutajakonto ja seal toimuva tegevuse eest. Kasutaja on kohustatud hoidma Kasutajakonto andmed (ennekõike e-mail ja salasõna) salajas. Kasutaja kohustub teavitama Platvormi viivitamatult, kui tema Kasutajakontole on saanud ligipääsu selleks õigustamata isik ning vahetama viivitamata salasõna.

18. PLATVORMI ÜLDISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED RENDILEVÕTJA SUHTES

18.1. Platvorm kohustub esitama enda parima teadmise järgi tõesed andmed rendile pakutavate Riiete detailide osas, mis võivad mõjutada Rendilevõtja otsust riideid rendile võtta. Rendilevõtja mõistab, et need andmed sõltuvad ka Rendileandja esitatud informatsioonist ning Platvorm ei vastuta, kui Rendileandja esitab Platvormile valeinformatsiooni.
18.2. Platvorm on õigustatud omal valikul Rendilevõtjaga Lepingu ilma etteteatamistähtajata lõpetama juhul, kui Rendilevõtja:
18.2.1. esitab Platvormiga koostöö alustamisel väärat, eksitavat või ebatäpset informatsiooni;
18.2.2. ei võimalda endaga kontakteeruda;
18.2.3. annab alust arvata, et ta tegeleb pettuse või muu õigusrikkumisega;
18.2.4. levitab teadlikult ja tahtlikult Haldaja või Platvormi kohta väärat informatsiooni või solvab ükskõik missugusel viisil Platvormi teisi Kasutajaid või käitub Platvormi kasutades ebaväärikalt;
18.2.5. ei tagasta riideid kokkulepitud ajal Platvormile;
18.2.6. tagastab riided Platvormile korduvalt seisukorras, mis ei vasta Lepingu tingimustele;
18.2.7. jääb Teenuse eest Platvormile võlgu ja ei tasu võlga 14 kalendripäeva jooksul peale e-mailile meeldetuletusteate saamist.

TERMS OF SALE

19. PROCESS FOR BUYING CLOTHING ITEMS

19.1. The buyer selects desired clothing items from the 'All for sale' catalogue and adds them to the shopping cart.
19.2. The buyer registers as a user of the marketplace by creating a user account.
19.3. The buyer accepts the terms of the marketplace user agreement.
19.4. The buyer pays for the products with a credit card. The SSL-certificate-based secure payment service is provided by the marketplace in partnership with Shopify and the payment gateways Paypal Express and Stripe.
19.5. The buyer is careful when filling in the personal information as it will play a vital role in delivering the shipment on time.
19.6. The sales agreement is considered final when the payment has been made to the account of The Rewear Company OÜ.
19.7. The marketplace reserves the right to refuse any order the buyer places with us. In the event that the marketplace makes a change to or cancels an order, the buyer would be notified and contacted through the email and/or phone number provided at the time the order was made.
19.8. After ordering, the buyer will receive an order confirmation and delivery information.

20. PRICE/PRODUCT POLICY

20.1. The marketplace offers an exclusive selection of new and gently used products, all of which have been kindly donated to us.
20.2. The marketplace sale prices and availability of the products can change anytime without notice.
20.3. The sale prices are in euros and valid till the payment is made on time.
20.4. The sale prices are available on the product page of the resale products.
20.5. The shipping & service fee in the event of sale, is 0 euros.
20.6. The order will be cancelled if the payment has not been received within 72 hours.

21. CONDITION OF THE CLOTHES

21.1. The marketplace offers a selection of clothing items for sale, each varying in condition. Detailed information about the condition of every item is available online, presented within the product card of each listing.
21.2. The marketplace cleans all clothing items in strict adherence to their specified care instructions before delivering them to the buyer.

22. DELIVERY INFORMATION

22.1. The marketplace ships products from Tallinn exclusively using DPD's carbon-neutral drop box service as a default shipping method. Upon placing an order, the buyer is afforded the option to select their preferred drop box location. In the absence of a specified selection, the marketplace will automatically ship the order to the drop box location nearest to the address provided in the order.
22.2. The marketplace will ship the ordered clothing items to the buyer within 2 business days after the payment was made.

23. RIGHT OF WITHDRAWAL & RETURN

23.1. The buyer can withdraw from the order before the order has been shipped by the marketplace to the buyer, and receive a full refund of the payment made.
23.2. The buyer has the right to withdraw from the order, in whole or in part, without disclosing the reason, within 14 calendar days after receipt of the first order and to receive a refund of the fee paid for the returned product, subject to the following conditions:
  23.2.1. The buyer fills out the withdrawal form;
  23.2.2. The buyer returns the clothing items indicated in the withdrawal form to the marketplace;
  23.2.3. The buyer bears the costs related to the returning of the clothing items;
  23.2.4. The returned clothing items are unused, clean, and intact, and during the ascertaining of the suitability of the items, the buyer has only handled them as they would normally be allowed to do at a physical store.
23.3. The marketplace will refund the buyer the fee charged for the clothing items within 14 days after receipt of the returned items.
23.4. If the clothing items have been used for any other purposes or show signs of use, the marketplace reserves the right to not refund for the items.

24. GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MARKETPLACE VIS-À-VIS THE BUYER

24.1. The marketplace is obliged to provide, to the best of their knowledge, accurate information with respect to any details about the clothing items offered for purchasing which might influence the buyer's decision as to whether or not to buy the items.
24.2. The marketplace may, at its discretion, terminate the agreement with the buyer without notice, if:
  24.2.1. the buyer provides false, misleading, or inaccurate information upon entry into the partnership with the marketplace;
  24.2.2. there are reasonable grounds to believe that the buyer is committing fraud or another offence;
  24.2.3. the buyer knowingly and intentionally disseminates false information about the operator or the marketplace, or insults other users of the marketplace in any way or exhibits inappropriate behaviour when using the marketplace.
GENERAL

25. COMPLAINTS AND LIABILITY

25.1. In the event that the user has any complaints regarding the use of the marketplace and the services, they may contact the operator by e-mail at the@rewear.company. The complaint should include the user’s name, contact details, and a brief description of the content of the complaint.
25.2. The marketplace will respond to complaints at the earliest opportunity, but no later than within 5 business days.
25.3. In order to enable disagreements to be resolved as quickly as possible, the parties are obliged to co-operate actively.
25.4. In the event that no agreement is reached, the user may bring the matter before the Consumer Disputes Committee or the courts.
25.5. In the event of non-compliance with the agreement or the conditions of the rental agreement, the user may exercise the legal remedies provided by law, including the right to claim damages. The liability of the marketplace and the operator is limited to direct material damage suffered by the user not in excess of the sums paid by the marketplace and the operator to the lender or by the renter to the marketplace and the operator over the 6 months preceding the violation. The liability of the marketplace and the operator is limited to the maximum extent permitted by law, wherein exclusions or limitations of liability do not apply where death or damage to health is caused to the other party, nor where damage is caused intentionally or through gross negligence.

26. PROCESSING OF PERSONAL DATA

26.1. In the provision of the services, the operator processes the personal data of the user as described in the marketplace’s privacy policy, which is available on the marketplace’s webpage entitled Privacy Policy.

27. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

27.1. All intellectual property rights (including copyright, copyright-related rights, trademark rights, database maker’s rights) relating to the marketplace and the services belong and will continue to belong to the operator or the operator’s licensors.
27.2. For the sake of clarity: the operator and the operator’s licensors also own all copyrights to any photographs of clothing items taken and/or uploaded to the marketplace by the operator.
27.3. By entering into the agreement, the operator does not grant any intellectual property rights or licences to the user.

28. CHANGES TO THE SERVICES AND THE TERMS

28.1. The operator has the right to make additions and changes to the services and to unilaterally make changes, in light of the development of the services, to the terms, its pricing policy, and the distribution of the rental proceeds at any time.
28.2. In such a case, the operator will notify the user of the changes by e-mail, stating also when the changes will take effect, which may not be sooner than 1 month after sending out the notification.
28.3. If the user does not agree to the changes, the user may terminate the agreement with effect from the effective date of the changes by notifying the operator by e-mail before the changes take effect.
28.4. If the user does not notify the operator of the termination of the agreement before the changes take effect and continues to use the marketplace and the services after the changes take effect, the user will be deemed to have agreed to the changes.

29. FINAL PROVISIONS

29.1. The legal relationship arising from the use of the marketplace and the services between the user and the operator is governed by the laws of the Republic of Estonia.
29.2. In the event of a dispute arising from the use of the marketplace, the user and the operator will endeavour to resolve it by negotiation. If no agreement is reached, the dispute will be settled by a competent court. The user may also appeal to the Consumer Disputes Committee.
29.3. All exchanges of notices and information between the user and the operator will be carried out electronically by e-mail.
29.4. In the event of any discrepancies between the different language versions of the agreement, the text of the agreement in the Estonian language will prevail.

×
­