Kindlustuspoliitika

THE REWEAR COMPANY OÜ

Kindlustuspoliitika

Õnnetusjuhtumi käigus tekkinud kahjustuste vastu (nagu näiteks tekkinud plekid, kadunud nööbid, katki läinud lukk, kärisenud õmblused või parandatavad augud) kaitseb transpordi- ja teenindustasus sisalduv riidekindlustus. Loe lisaks siit alt või Kasutustingimustest:

PUNKT 13 meie Kasutustingimustest

Riiete kasutamine

The Rewear Company (TRC) puhastab kõik riided enne igat välja saatmist rendilevõtjale vastavalt ettevõtte hoolduseeskirjadele.

Rendilevõtja kasutab riideid omal vastutusel, vajadusel puhastab need uuesti kui see on tingitud näiteks riideid kandva lapse tervislikest erivajadustest vms, ega esita TRC-le pretensioone seoses riiete kasutamisega tekkida võivate tervisega seotud probleemidega.

Rendilevõtja hoolitseb kõikide tema käes olevate riiete eest heaperemehelikult ning annab endast parima, et säilitada nende väärtust.

Rendilevõtja tagastab riided TRC-le seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele.

Rendilevõtja ei vastuta riiete tavapärase kasutamisega seotud loomuliku kulumise eest. Loomulikuks kulumiseks loetakse kvaliteedi langust, mis tekib riiete sihtotstarbelise kasutamise või hoiustamise käigus ilma riiete tahtliku või õnnetusest tulenenud rikkumiseta. Loomuliku kulumise alla liigituvad nt kasutamise ja pesemise käigus tekkinud topid, lahti läinud õmblused, ära tulnud (mitte kaotsi läinud) nööbid, kandmisest või pesemisest tekkinud kerged kulumise jäljed kangal jms.

Õnnetusjuhtumi käigus tekkinud kahjustuste vastu, nagu tekkinud plekid, kadunud nööbid, katki läinud lukk, kärisenud õmblused või tekkinud augud, mis on mõistlikult parandatavad, kaitseb transpordi- ja teenindustasus sisalduv riidekindlustus.

Rendilevõtja vastutab tema valduses olevate riiete hävimise, kaotsimineku, varguse ja muu kahjustamise (v.a loomuliku kulumise) eest ajal, mil riided on tema valduses ning nõustub vajadusel kompenseerima TRC-le nende parandamise või asendamisega kaasnevad kulud. Kulud määrab TRC oma äranägemise järgi, kuid need ei ole kõrgemad kui välja rentimise hetkel Riide seisukorrale vastav turuhind.

Rendilevõtjal on lubatud teostada kergemaid hooldus- ja parandustöid. Näiteks tekkinud pisikese augu või lahti läinud õmbluse kinni õmblemine, et vältida augu edasist suurenemist või pleki tekkimisel töödelda võimalikult ruttu plekki sobiva plekieemaldusvahendiga ja pesta riideese, et vähendada pleki sügavamale kangasse imendumist. Rendilevõtja teeb hooldus- ja parandustöid omal vastutusel ja kulul.

Rendilevõtjal on keelatud teostada keerulisemaid hooldus- või parandustöid, mis võivad mis tahes kujul muuta riiete väljanägemist või disaini. Samuti on rendileandjal keelatud riietelt siltide eemaldamine. Keerulisemad hooldus- ja parandustööd sisaldavad näiteks põlvedele kulunud aukude lappimist, ära kulunud krae, käiste või jaluste parandamist, kantide ja lukkude välja vahetamist.

Riiete kulumine või kahjustumine ajal, kui nad on rendilevõtja valduses ei anna alust renditasu vähendamiseks, kahju hüvitamiseks vmt õiguskaitsevahendite kasutamiseks. Kui rendilevõtja ei soovi enam riideid mis tahes põhjusel kasutada, on tal võimalik püsitellimus lõpetada.

×
­