Maksude deklareerimine


SISSEJUHATUS

The Rewear Company (TRC) maksab platvormi teenustasu ja rendi vahendustasu laekumistelt 22% käibemaksu (platvorm teenib rendileandja tulust 50% komisjonitasu). See tähendab, et platvorm ei ole ise renditeenuse osutaja, vaid viib kokku rendileandja ja -võtja ning rendileandjatele laekub renditulu summas, mis ei sisalda käibemaksu (Käibemaksuseadus § 2 lg 1). Rendileandjad on füüsilised isikud, kes registreeruvad platvormi lahenduse kasutamiseks, et oma isiklikke kasutatud asju rendile anda. Rendileandjad teenivad realiseerimispõhist renditulu nii kaua kui seda soovivad või kuni asjad on kasutuskõlbulikud.

TULUMAKS

Rendileandja võtab Kasutajatingimustega nõustudes kohustuse endale laekunud tulu deklareerida ja maksta tulumaksu vastavalt seaduses ettenähtud sätetele (vt Tulumaksuseadus).

Tulumaksuga ei maksustata isiklikus tarbimises olevate esemete (näiteks riided) müügist saadud tulu ja sellist tulu ei pea füüsiline isik oma tuludeklaratsioonis deklareerima (Tulumaksuseadus §15, lg 4, p 4). Kasutatud riiete renditulule aga ei näe tulumaksuseadus kahjuks veel ette eraldi maksuvabastust ehk renditulu (sh lasteriiete rent) on tulumaksuga maksustatav (Tulumaksuseadus §16, lg 1).

MAKSUVABASTUS

Kui füüsilise isiku kogu aastatulu jääb alla 6000 euro, siis see on tulumaksuvaba. Lisaks sellele on kahe või enama lapse ülalpidamise korral lapsevanemal õigus oma tulust maha arvata täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot. Kui laps on saanud maksustatavat tulu, siis tuleb lapsevanema tuludeklaratsioonis lapse tulu ära näidata ning lapsevanema täiendav maksuvaba tulu väheneb lapse tulu võrra. Lisainfot leiab EMTA lehelt!

ETTEVÕTLUSTULU ON MAKSUSTATAV

Kui füüsiline isik tegeleb riiete rendileandmisega (kui püsiv/korduv tegevus), valmistab ise või ostab asju kokku edasimüügi eesmärgil, siis peetakse seda äritegevuseks ja müügist saadud tulu on isiku maksustatav tulu. Igasugust püsivat müügitegevust käsitletakse ettevõtlusena, sest füüsiline isik teeb seda tulu saamise eesmärgil, siis tuleb tulu deklareerida, ennast äriregistris FIE-na registreerida või asutada äriühing (OÜ). Lisainfot leiab EMTA lehelt!

×
­